کتاب‌ها

مهندسی طراحی و عملیات راندن لوله های جداری و آستری در چاه های نفت و گاز
۳۰۰۰۰ تومان
مدیریت دانش در عمل (جلد اول)
۴۰۰۰۰ تومان
مجموعه مقالات (دومبن کنگره ملی توسعه مخازن شکافداربا رویکرد ازدیاد برداشت از مخازن)
۶۰۰۰۰ تومان
مجموعه مقالات (یادداشت فنی مهندسی و ساختمان) - جلد دوم
۵۰۰۰۰ تومان
مجموعه مقالات (یادداشت فنی مهندسی و ساختمان) - جلد اول
۵۰۰۰۰ تومان
پنجه آفتاب غزل
۴۰۰۰۰ تومان
کتاب کار و تمرین علوم تجربی نهم
۲۵۰۰۰ تومان
مرا کلافه کرده است
۱۰۰۰۰ تومان
بازیافت پساب (جلد اول)
۲۰۰۰۰ تومان
شاعر شدم و شعر میگم واست
۸۰۰۰ تومان
هیدرولیک رودخانه
۵۰۰۰۰ تومان
درد دل با زمونه
۱۵۰۰۰ تومان
فراز و فرود حکومت محلی بریدیان در خوزستان و جنوب عراق(بطایح)
۱۵۰۰۰ تومان
مقتل سیدالشهدا(مقتل الصرخی) و مصرع اهل بیته و اصحابه فی کربلاء
۱۰۰۰۰ تومان
مروری بر بافت شناسی نتر
۳۵۰۰۰ تومان
آموزش ++C
۳۰۰۰۰ تومان
خاندان آل بوکردان در دوره قاجار (به روایت اسناد تاریخی)
۲۰۰۰۰ تومان
قوانین و مقررات مالی دستگاه های دولتی
۲۰۰۰۰ تومان
سیب ها دور از درخت نمی افتند
۲۵۰۰۰ تومان
داستان هایی برای شروع تفکر
۱۵۰۰۰ تومان

صفحه‌ها