تاریخی

خاندان آل بوکردان در دوره قاجار (به روایت اسناد تاریخی)
نویسنده: 
حسن کردانی
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نویسنده: 
مصطفی سرمدیان
سال چاپ: 
۱۳۹۶
محمدتقی شیخ شوشتری، فرزند شیخ محمدکاظم، که نتیجه ی شیخ جعفر شوشتری است، در سال ۱۳۲۰ ه‍. ق(۱۲۸۱ ه‍. ش) درنجف تولد یافت. پدرش اهل شوشتر و مادرش اهل کرمان بود. از خاندانی فرهیخته، دانشمند و اهل علم و فضل است، و پدران او سابقه مبارزاتی بر حاکمان را داشته‌اند، تا حدی که پدر او و نیز پدربزرگ او (فرزند شیخ جعفر شوشتری) به خاطر مخالفت و سخنرانی علیه رضاشاه تبعید شده بودند. در شوشتر در زمان حیات ایشان، مورد مراجعه عموم مردم برای امور دینی بود، و بسیاری از عقدهای ازدواج جهت تبرک توسط ایشان جاری می‌شد. در حال حاضر، در اکثر خانه‌های شوشتر تصویر ایشان بر روی دیوار وجود دارد، و در بسیاری از مغازه‌ها و اتومبیل‌ها عکس ایشان را به عنوان تبرک قرار می‌دهند. مقبره ایشان همه روزه مورد زیارت مردمان است.
الماس های سرخ و سیاه
نویسنده: 
دکتر حبیب گل مریمی (به کوشش: دکتر رضا مامقانی)
سال چاپ: 
۱۳۹۶
مناطق نفتخیز جنوب به روایت تصویر
نویسنده: 
علمدار متوالی / نصراله مؤتمن / مازیار نوروزی (زیر نظر: رضا طاهری)
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
مجید جواهری زاده
سال چاپ: 
۱۳۹۵
یادی از کرخه و هورالعظیم مختصری از تاریخ بنی طرف نگاهی به کتاب «پانصد سال تاریخ خوزستان»
نویسنده: 
ناصر نیکفر
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نگاهی به تاریخ و نسب‌نامه طایفه خنیفر (عرب‌های بختیاری)
نویسنده: 
حسین فرج‌اله چعب
سال چاپ: 
۱۳۹۵
عیلام نام قدیمی‌ترین تمدن در ایران به پایتختی شوش است، در این اثر تلاش شده تا ارتباط عیلامیان با فرهنگ مردم عرب خوزستان مورد بحث قرار گیرد و دیدگاه‌های این کتاب، به شکل تطبیقی با عکس و تصویر همراه شود، تا به صورت بصری تأثیر مفاهیم باستانی در فرهنگ مردم عرب خوزستان مورد مقایسه قرار گیرد. در پایان، مجموعه عکس‌هایی از انواع خالکوبی و نقوش قالی و دیگر رسوم آمده، تا مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد و بیشتر تصاویر این اثر توسط نگارنده کتاب جمع‌آوری شده‌اند.

صفحه‌ها

اشتراک در تاریخی