جامعه‌شناسی

نویسنده: 
دکتر مهدی کدخدای طراحی
سال چاپ: 
۱۳۸۸
سید عبدالله جزایری شوشتری از عالمان قرن ۱۴ هجری است که آثار متعددی از او باقی مانده است. یکی از آثار او ((تذکره شوشتر))است که سید عبدالله آن را در ۴۷ فصل نوشته است.در این کتاب با تاریخ و جغرافیا و بناهای تاریخی و مذهبی شوشتر و برخی از علمای آن دیار آشنا می‌شویم.
نویسنده: 
سید عبدالامام بنی سعید
سال چاپ: 
۱۳۸۸

صفحه‌ها

اشتراک در جامعه‌شناسی