خوزستان شناسی

دزفول، بهشت گمشده
نویسنده: 
بتول مؤمن
سال چاپ: 
۱۳۹۷
استعاره در ضرب المثل های لری (با تاکید بر مثل های منطقه باغملک)
نویسنده: 
مصطفس سلیمانیان / محمود نقی زاده
سال چاپ: 
۱۳۹۷
خاندان آل بوکردان در دوره قاجار (به روایت اسناد تاریخی)
نویسنده: 
حسن کردانی
سال چاپ: 
۱۳۹۷
درد دل با زمونه
نویسنده: 
خاور کاظمی (ماه زری)
سال چاپ: 
۱۳۹۷
بوی خوش سال های فراموش شده
نویسنده: 
حسن خادمی رامهرمزی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
شجره سادات مرعشیه همراه با شرح و احوال
نویسنده: 
سیدابراهیم مرعشی
سال چاپ: 
۱۳۹۶

صفحه‌ها

اشتراک در خوزستان شناسی