دانشگاهی

نویسنده: 
دکتر عبالرحیم اسداللهی و طاهره سکوت
سال چاپ: 
۱۳۹۹
کتاب دارای۳۵۲ صفحه و شامل شامل ۷۰.۰۰۰ واژه تخصصی سالمندی، اصطلاحات و لغات است، همچنین مفاهیم اختصاری، ابزارها و نرم افزارهای سلامت و مراقبت از سالمندان و برترین دانشگاه‌های جهان در ارائه رشته سالمندی را معرفی کرده است. جلدوم این کتاب فارسی به انگلیسی و جلد سوم یک فرهنگ دوسویه بوده که برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد.
نویسنده: 
دکتر فرج الله رحیمی (عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
سال چاپ: 
۱۳۹۵
(SPSS,LISREL,AMOS,PLS)
نویسنده: 
مهندس نسرین فراست
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
محمد راهداری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
اسماء عمو زاده/عصمت ناهیدی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
دکتر بابک بابادی/دکتر بهزاد منصوری
سال چاپ: 
۱۳۹۵
برای رشته‌های کاردانی
نویسنده: 
دکتر غلامحسن اورکی/فاطمه ابراهیمی/یاسمین موسوی‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۵
زبان انگلیسی پایه و عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
نویسنده: 
مهندس شروین صمیمیان طهرانی، مهندس پیمان سلمانپور بندقیری، دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی، مهندس حسین محمودی گم یک
سال چاپ: 
۱۳۹۵
وزارت نیرو شرکت برق منطقه ای
نویسنده: 
دکتر غلامحسین اورکی، فاطمه ابراهیمی، یاسمین موسوی پور
سال چاپ: 
۱۳۹۵
Learn English as a piece of cack Basic & General English Course for University Students برای دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
نویسنده: 
رابرت هایدرزباخ
سال چاپ: 
۱۳۹۵
شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روابط عمومی ترجمه: ایمان یوسفی

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاهی