فنی مهندسی

مجموعه مقالات (یادداشت فنی مهندسی و ساختمان) - جلد اول
نویسنده: 
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
سال چاپ: 
۱۳۹۷
مجموعه مقالات (یادداشت فنی مهندسی و ساختمان) - جلد دوم
نویسنده: 
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
سال چاپ: 
۱۳۹۷
مجموعه مقالات (دومبن کنگره ملی توسعه مخازن شکافداربا رویکرد ازدیاد برداشت از مخازن)
نویسنده: 
نویسندگان مقالات در کنگره (تنظیم: ادیب کرمی و...)
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نویسنده: 
مهندس محمدرضا خواجه‌ساهوتی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
موضوعاتی که در این کتاب بررسی می شود: مواد و مصالح ساخت کانالت و متعلقات و کنترل کیفی آنها مراحل و شیوه تولید کانالت و متعلقات در کارخانه و چگونگی نظارت برآن طراحی شبکه فرعی آبیاری به همراه نمونه کامل کار  طراحی و محاسبه ابنیه فنی شبکه فرعی آبیاری و متعلقات کانالت آموزش ترسیم پلان و پروفیل مسیر با استفاده از نرم افزار Autocad و ِCivil ۳D تهیه نقشه ها و جداول کارگاهی کانالت نصب و اجرای قطعات پیش ساخته و روش کنترل کار اقدامات پس از اجرا و تحویل محور زمانبندی، متره و برآورد انجام کار کانال پیش ساخته بتنی مستند سازی طرح های شبکه فرعی آبیاری بهره برداری و نگهداری از شبکه فرعی آبیاری
نویسنده: 
رضا علیدادی کوزری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
مروری بر فرآیند تصفیه پساب
نویسنده: 
محمد شارعی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
رابرت هایدرزباخ
سال چاپ: 
۱۳۹۵
شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روابط عمومی ترجمه: ایمان یوسفی
نویسنده: 
فرزاد قربانی
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
احمدرضا رحمتي / امين تاج داني
سال چاپ: 
۱۳۹۵
نویسنده: 
محمد راهداری
سال چاپ: 
۱۳۹۵

صفحه‌ها

اشتراک در فنی مهندسی