نمایشنامه

نویسنده: 
ماه‌تاب اصلانی
سال چاپ: 
۱۳۸۹
این اثر با الهام از یکی از داستان‌های زندگانی حضرت موسی بن عمران(ع) است که به صورت نمایشنامه به رشته در آمده است.
اشتراک در نمایشنامه