نگاهی فراتر به جبر و احتمال

در کتاب حاضر سعی شده‌است که در ابتدای هر فصل علاوه بر مباحث درسی مطالب تکمیلی نیز بیان گردد و بعضا به کمک مثال آشنایی با آن مطالب بیشتر شود و سپس با طرح و حل تمرین‌های متعدد زمینه‌ای فراهم شود که خواننده بتواند خود را در این باره محک بزند،و در صورت عدم توفیق در حل به آخر همان فصل مراجعه و پاسخ خود را دریافت نماید.

قسمتی از مقدمه‌ی مولف

نویسنده: 
مرتضی کیامرزی
سال چاپ: 
۱۳۸۴
وزن: 
۵۰۰ گرم
قطع: 
وزیری
قیمت: 
۵۰۰۰ تومان