آموزشی

داستان هایی برای شروع تفکر
نویسنده: 
رابرت فیشر (ترجمه: لیلا لطفی پور)
سال چاپ: 
۱۳۹۷
آموزش ++C
نویسنده: 
سید ایمان علوی فاضل
سال چاپ: 
۱۳۹۷
کتاب کار و تمرین علوم تجربی نهم
نویسنده: 
صغری دیناروند / افسانه شریفی / مهین‌تاج کریم‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۷
حسابداری صنعتی برای دانشجویان غیرحسابداری
نویسنده: 
سیدعلی واعظ / مهدی هاشمیان / محمدعلی احمدی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
پیک آدینه اول ابتدایی
نویسنده: 
فریبا شیری نژاد
سال چاپ: 
۱۳۹۶
کانالت
نویسنده: 
محمدرضا خواجه ساهوتی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
کتاب کار ریاضی پنجم
نویسنده: 
سهام حبیبی اصل
سال چاپ: 
۱۳۹۶
آموزش کاربردی شبکه های کامپیوتری
نویسنده: 
علی حیدری خوئی، علی غیبی دهناشی
سال چاپ: 
۱۳۹۶

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی