آموزشی

داستان هایی برای شروع تفکر
نویسنده: 
رابرت فیشر (ترجمه: لیلا لطفی پور)
سال چاپ: 
۱۳۹۷
آموزش ++C
نویسنده: 
سید ایمان علوی فاضل
سال چاپ: 
۱۳۹۷
کتاب کار و تمرین علوم تجربی نهم
نویسنده: 
صغری دیناروند / افسانه شریفی / مهین‌تاج کریم‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۷
کانالت
نویسنده: 
محمدرضا خواجه ساهوتی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
کتاب کار ریاضی پنجم
نویسنده: 
سهام حبیبی اصل
سال چاپ: 
۱۳۹۶
آموزش کاربردی شبکه های کامپیوتری
نویسنده: 
علی حیدری خوئی، علی غیبی دهناشی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
مهندس محمدرضا خواجه‌ساهوتی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
موضوعاتی که در این کتاب بررسی می شود: مواد و مصالح ساخت کانالت و متعلقات و کنترل کیفی آنها مراحل و شیوه تولید کانالت و متعلقات در کارخانه و چگونگی نظارت برآن طراحی شبکه فرعی آبیاری به همراه نمونه کامل کار  طراحی و محاسبه ابنیه فنی شبکه فرعی آبیاری و متعلقات کانالت آموزش ترسیم پلان و پروفیل مسیر با استفاده از نرم افزار Autocad و ِCivil ۳D تهیه نقشه ها و جداول کارگاهی کانالت نصب و اجرای قطعات پیش ساخته و روش کنترل کار اقدامات پس از اجرا و تحویل محور زمانبندی، متره و برآورد انجام کار کانال پیش ساخته بتنی مستند سازی طرح های شبکه فرعی آبیاری بهره برداری و نگهداری از شبکه فرعی آبیاری
نویسنده: 
فریبا شیری‌نژاد
سال چاپ: 
۱۳۹۶
راهنمای آموزشی راه دانشمند

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی