داستان های فارسی

نویسنده: 
طاهره احتشام‌زاده
سال چاپ: 
۱۳۸۸
اگر در زندگی مشکلی وجود نداشته باشد، پیمودن راه آسان هنر نیست.مهم این است که بتوان با وجود مشکلات زیاد از فرصت‌ها بهترین استفاده را ببریم.هدف نشاندن لبخندی هرچند کوچکبر لبان مردم است...
نویسنده: 
سمانه اورک
سال چاپ: 
۱۳۸۰
پس از چند دقیقه هواپیما نشست هنگامی که نشست خود را غریب و بی پناه حس کردم ولی امیدی در قلبم زبانه می کشید و مرا امیدوار می ساخت....

صفحه‌ها

اشتراک در داستان های فارسی