کتاب‌ها

انتخاب سبد سهام با روش کارایی متقاطع
۱۰۰۰۰ تومان
روش های نوین در مدیریت ساخت
۳۰۰۰۰ تومان
هیدرولیک رودخانه
۵۰۰۰۰ تومان
بارگذاری داده ها بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
مقتل سیدالشهدا(مقتل الصرخی) و مصرع اهل بیته و اصحابه فی کربلاء
۱۰۰۰۰ تومان
بازیافت پساب (جلد اول)
۲۰۰۰۰ تومان
ترکه ی آلبالو
۶۰۰۰ تومان
colorful roses
کارست و سدهای کارستیک ایران
۳۰۰۰۰ تومان
روئولوژی و هیدرولیک سیار حفاری
۲۰۰۰۰ تومان
قوانین و مقررات مالی دستگاه های دولتی
۲۰۰۰۰ تومان
مختارات من الغزل الاهوازی
۱۵۰۰۰ تومان
معجم المصطلحات المعاصره
۱۰۰۰۰ تومان
دزفول، بهشت گمشده
۲۰۰۰۰ تومان
فراز و فرود حکومت محلی بریدیان در خوزستان و جنوب عراق(بطایح)
۱۵۰۰۰ تومان
مروری بر بافت شناسی نتر
۳۵۰۰۰ تومان
درفش
۲۰۰۰۰ تومان
طراحی هتل با رویکرد اکوتوریسم در گردشگری
۵۰۰۰۰ تومان

صفحه‌ها