راهنمای چاپ کتاب

فرآیند چاپ و نشر کتاب در حالت کلی به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. تایپ کتاب به همراه پیروی از اصول نگارشی و فنی.
  2. ویرایش کتاب، افزودن فهرست، شماره صفحات، طراحی جلد، ووو.
  3. صدور شماره شابک از سوی ناشر.
  4. دریافت مجوز چاپ و نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  5. چاپ کتاب.
  6. پخش کتاب.