درباره ترآوا

نشر ترآوا یکی از ناشرین استان خوزستان است و در زمینه‌های گوناگون تا به امروز نزدیک به ۴۰۰ عنوان کتاب منتشر نموده است. در میان کتاب های منتشر شده آثار  بسیاری وجود دارد که ارزشمند بوده و در نوع خود در ایران بهترین هستند و در آینده آنها را معرفی خواهیم نمود.

سایت در دست راه اندازی می باشد.  تماس با شماره های  ۰۶۱۳۳۹۰۳۷۱۴- ۰۹۱۶۱۱۳۶۷۸۵  - هادی مدرس نیا - می باشند