مدیریت

مدیریت دانش در عمل (جلد اول)
نویسنده: 
آنتونی جی رهام (ترجمه: سعید غلامی، فرخ اسدی‌پور)
سال چاپ: 
۱۳۹۷
روش های نوین در مدیریت ساخت
نویسنده: 
عبدالکریم عباسی دزفولی
سال چاپ: 
۱۳۹۷
نویسنده: 
دکتر مسعود خداپناه/ صلاح ابراهیمی/ محمدهادی اکبرزاده
سال چاپ: 
۱۳۹۶
مناسب برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
نویسنده: 
اکبر آقاجری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
سیستم سفارشات خرید و انبارداری
نویسنده: 
فرید تقی حیدر
سال چاپ: 
۱۳۹۶
اصول برندسازی
نویسنده: 
غلامرضا رحیمی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
دکتر فرج الله رحیمی (عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
سال چاپ: 
۱۳۹۵
(SPSS,LISREL,AMOS,PLS)
نویسنده: 
غلامرضا رحیمی
سال چاپ: 
۱۳۹۳
اشتراک در مدیریت