واژه نامه

معجم المصطلحات المعاصره
نویسنده: 
کاظم سیاحی منش
سال چاپ: 
۹۷
نویسنده: 
دکتر عبالرحیم اسداللهی و طاهره سکوت
سال چاپ: 
۱۳۹۹
کتاب دارای۳۵۲ صفحه و شامل شامل ۷۰.۰۰۰ واژه تخصصی سالمندی، اصطلاحات و لغات است، همچنین مفاهیم اختصاری، ابزارها و نرم افزارهای سلامت و مراقبت از سالمندان و برترین دانشگاه‌های جهان در ارائه رشته سالمندی را معرفی کرده است. جلدوم این کتاب فارسی به انگلیسی و جلد سوم یک فرهنگ دوسویه بوده که برای اولین بار در ایران به چاپ می رسد.
اشتراک در واژه نامه