آموزشی

نویسنده: 
مهدی هاشمیان
سال چاپ: 
۱۳۸۹
نویسنده: 
احسان پورمحمود
سال چاپ: 
۱۳۸۹
نویسنده: 
ترجمه دکتر ناصر تیموری خانه‌سری
سال چاپ: 
۱۳۸۹
نویسنده: 
کارشناسی کاردانش اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
سال چاپ: 
۱۳۸۹
این کتاب برای کارشناسان، مدیران، معاونین، دفترداران و مشاوران هنرستان‌های کاردانش قابل استفاده می‌باشد.
نویسنده: 
کارشناسی کاردانش اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
سال چاپ: 
۱۳۸۹
نویسنده: 
علی‌رضا باهری
سال چاپ: 
۱۳۸۹
تمام فصل‌های این کتاب در ۱۳ جلسه آموزشی دو ساعته قابل ارایه است. سادگی، روان‌نویسی، پرداختن به مطالب مهم و پرهیز از مطالب غیر مفید بدون آن‌که به کلیت این درس آسیبی وارد شود تلاش عمده مولف بوده که امید است مقبول واقع شود.
نویسنده: 
دکتر همایون کتیبه
سال چاپ: 
۱۳۸۹
سد زیرزمینی به عنوان یکی از راهکار‌های بسیار موثر و کارآمد در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی شناخته شده است. نگارندگان، در فصول مختلف کتاب حاضر سعی بر آن داشته‌اند تا با کمک منابع و مراجع مختلف، تعریف دقیق تکنولوژِی سد زیرزمینی و انواع آن را به همراه مزایا، معایب، موارد کاربرد، مطالعات ساختگاهی، روش اجرا، عواقب و نتایج زیست محیطی،نکاتی در خصوص مطالعات فنی و اقتصادی و نیز برخی موارد اجرا شده در ایران و سایر کشورهای جهان را معرفی نمایند.
نویسنده: 
حسن جرفی
سال چاپ: 
۱۳۸۹
آموزش مفهومی برای دانش‌آموزان دبیرستان از هر پایه و داوطلبان کنکور سراسری معرفی حساس‌ترین نکته‌های فراگیر آزمونی در قالب تجزیه و ترکیب جمله‌ها بر مبنای آخرین تغییرات کتاب‌های درسی قابل استفاده دانش‌آموزان دبیرستان از هر پایه و داوطلبان کنکور از هر رشته
نویسنده: 
مهندس بیژن عالی‌محمدی/علیرضا قنواتی
سال چاپ: 
۱۳۸۹
نویسنده: 
بهاره طاهری/محمدرضا مشایخی/...
سال چاپ: 
۱۳۸۸
این نشریه شامل نتایج تحقیقات در زمینه شیردوشی گاومیش‌های شیرده می‌باشد.هدف از این کار تشریح بعضی اصول علمی برای مدیریت شیردوشی و شیردوشی با ماشین است. نشریه فدراسیون بین المللی شیر(۲۰۰۸)

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی