آموزشی

نویسنده: 
فروغ تاجیک
سال چاپ: 
۱۳۹۲
نویسنده: 
مهندس محمد شمس جاوی
سال چاپ: 
۱۳۹۲
اصول برنامه نویسی با AS.۰ دستورات شرط، حلقه، مدیریت خطا و استثناء اصول برنامه نویسی شی گرا تعریف انواع کلاس، بسته، صفات، توابع، رویداد...
نویسنده: 
عظیمه فروغ‌مند/مهناز خیاط
سال چاپ: 
۱۳۹۲
امروزه مشخص شده است یکی از بهترین عواملی که می‌تواند عملکرد افراد را پیش‌بینی و مشخص نماید هوش و استعداد است.هوش و به خصوص استعداد که قابلیت پرورش و پیشرفت را دارد در زندگی افراد و کسب مهارت‌ها نقش انکار ناپذیری دارد. در این کتاب کوشش شده است تا به اختصار ولی به طور صحیح راه‌های ارزیابی این مقوله مهم به خوانندگان ارایه شود.
نویسنده: 
دکتر امیرعباس کمان‌ بدست
سال چاپ: 
۱۳۹۲
نویسنده: 
یونس بابا حیدری/فرشته داراب‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۲
آموزش الفبای انگلیسی برای نوآموزانی که می‌خواهند الفبای انگلیسی را به همراه شعر با تصاویر زیبا و جالب بیاموزند.  آن‌چه کتاب حاضر را با کتاب‌های مشابه موجود متفاوت می‌سازد، تاکید زیاد آن بر وزن اشعار است، که معرفی خلاقانه و لذت بخشی از الفبای انگلیسی را ارایه می‌دهد.
نویسنده: 
دکتر بیتا سراج/دکتر تکاور محمدیان
سال چاپ: 
۱۳۹۲
نویسنده: 
محمد مرادی
سال چاپ: 
۱۳۹۱
نویسنده: 
ترجمه کاوه رستم‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۱
نویسنده: 
مهندس بیژن عالی‌محمدی/علیرضا قنواتی
سال چاپ: 
۱۳۹۱
رشد بهداشت و ایمنی کار همراه با پاسخ کلیه سوالات
نویسنده: 
مهندس بیژن عالی‌محمدی/علیرضا قنواتی
سال چاپ: 
۱۳۹۱
قابل استفاده دانش آموزان روزانه و بزرگسالان و داوطلبان آزاد شاخه کاردانش دانشجویان رشته‌های فنی و مهارتی دانشگاه‌های دولتی و آزاد کلیه پیماکاران، کارگران و کارآموزان

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی