آموزشی

نویسنده: 
امین تاج دانی
سال چاپ: 
۱۳۹۱
امروزه علم هیدرولیک و پنوماتیک کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد.کتاب حاضر که در زمینه‌ی آشنایی و کاربرد سیستم‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی بسیار سودمند می‌باشد،از منابع مختلف ترجمه و جمع‌آوری شده که جهت تدریس در دوره‌ی کاردانی و کارشناسی است.
نویسنده: 
محمد مرادی
سال چاپ: 
۱۳۹۱
نویسنده: 
ترجمه کاوه رستم‌پور
سال چاپ: 
۱۳۹۱
نویسنده: 
مهدی هاشمیان
سال چاپ: 
۱۳۹۰
براساس استانداردهای حسابرسی ایران
نویسنده: 
مهندس سید مجید حسینی
سال چاپ: 
۱۳۹۰
با همکاری:دکتر جان محمد ملکزاده زیر نظر:دکتر محمود شیوازاد این کتاب چکیده ای از مطالب عمده مربوط به ساختار پروتئین و اسیدهای آمینه، نقش آن در تغذیه طیور و آخرین تحقیقات انجام گرفته در این زمینه است.
نویسنده: 
مهندس فرید مشاک
سال چاپ: 
۱۳۹۰
نویسنده: 
ترجمه عبدالرضا دباغ/محمدرضا صداقت/مجتبی ذبایح نجف آبادی
سال چاپ: 
۱۳۹۰
نویسنده: 
مهندس خالد لویمی
سال چاپ: 
۱۳۹۰
نویسنده: 
ترجمه مجید عبادی
سال چاپ: 
۱۳۹۰
معرفی مواد، ساخت و نصب طراحی پوسته‌ها تحت فشار داخلی و خارجی روش‌های بازرسی(عیب) اتصالات تعیین صلاحیت دستورالعمل‌های جوشکاری معرفی سقف‌های شناور خارجی معرفی سقف‌های شناور داخلی طراحی مخازن ذخیره‌ای مقاوم در برابر زلزله طراحی مخازن با فشار داخلی پایین معرفی انواع فلنج‌ها و فونداسیون‌ها محاسبات ارایه شکل‌ها و جدول‌های مربوطه
نویسنده: 
مهدی هاشمیان
سال چاپ: 
۱۳۸۹

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی