آموزشی

نویسنده: 
مهندس محمدرضا خواجه‌ساهوتی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
موضوعاتی که در این کتاب بررسی می شود: مواد و مصالح ساخت کانالت و متعلقات و کنترل کیفی آنها مراحل و شیوه تولید کانالت و متعلقات در کارخانه و چگونگی نظارت برآن طراحی شبکه فرعی آبیاری به همراه نمونه کامل کار  طراحی و محاسبه ابنیه فنی شبکه فرعی آبیاری و متعلقات کانالت آموزش ترسیم پلان و پروفیل مسیر با استفاده از نرم افزار Autocad و ِCivil ۳D تهیه نقشه ها و جداول کارگاهی کانالت نصب و اجرای قطعات پیش ساخته و روش کنترل کار اقدامات پس از اجرا و تحویل محور زمانبندی، متره و برآورد انجام کار کانال پیش ساخته بتنی مستند سازی طرح های شبکه فرعی آبیاری بهره برداری و نگهداری از شبکه فرعی آبیاری
نویسنده: 
فریبا شیری‌نژاد
سال چاپ: 
۱۳۹۶
راهنمای آموزشی راه دانشمند
نویسنده: 
فریبا شیری‌نژاد
سال چاپ: 
۱۳۹۶
راهنمای آموزشی راه دانشمند
مبانی سازمان و اصول سرپرستی
نویسنده: 
اکبر آقاجری
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نکات کاربردی از استاندارد های ASME ، API ، AWS ، ASTM و IPS
نویسنده: 
منوچهر تقوی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
الکتروکاتالیزگرها و سطح
نویسنده: 
الیزابت سانتس، ولفگانگ اشمیکلر (ترجمه: مهدی جلالی/زینب دریس فلاحیه)
سال چاپ: 
۱۳۹۶
حسابداری صنعتی برای دانشجویان غیرحسابداری
نویسنده: 
سیدعلی واعظ / مهدی هاشمیان / محمدعلی احمدی
سال چاپ: 
۱۳۹۶
پیک آدینه اول ابتدایی
نویسنده: 
فریبا شیری نژاد
سال چاپ: 
۱۳۹۶
نویسنده: 
مارال احمدفخرالدین
سال چاپ: 
۱۳۹۵
آموزش پرکاربردترین قواعد عربی

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی